1/6

Póczy Klára 100

Idén lenne 100 éves Dr. Póczy Klára, régész, az Aquincumi Múzeum egykori igazgatója.

Póczy Klára (1923-2008) múzeumépítő tevékenysége túlzás nélkül mérhető Kuzsinszky Bálint múzeumalapító érdemeihez. A főváros régészeti örökségének feltárása és bemutatása érdekében végzett munkája pedig joggal vethető össze a városi régészet alapjait lefektető Nagy Lajos teljesítményével. Póczy Klára neve ma már elválaszthatatlanul összefügg a főváros római kori örökségének feltárásával, népszerűsítésével, s a feltárások eredményeit bemutató Aquincumi Múzeummal, amelyhez több mint fél évszázados munkássága szinte mindvégig kötötte.

Azok közé a kutatók közé tartozott, akik számára nemcsak az volt a fontos, hogy felszínre hozza a régészeti emlékeket, s azokat szakmai fórumok elé tárja, hanem az is, hogy az eredményeket mindenki számára hozzáférhetővé és láthatóvá tegye. Neve elsőként az Aquincumi Múzeum körüli romkert rehabilitációs programja nyomán vált ismertté, s nemcsak itthon, hanem külföldön is. Hajnóczi Gyulával közös munkája nyomán menekült meg a pusztulástól, s nyerte el mai formáját a polgárváros összefüggő romterülete, s vált mára a főváros egyik egyedi történeti értékévé. Továbbá olyan, nemzetközileg is számontartott tudományos eredmények, mint a Flórián téri legiotábor vagy a későrómai erőd felfedezése, a katonaváros szerkezetének megrajzolása, s számos római kori építészeti emlék műemléki bemutatása fűződik az általa irányított szakmai csapat nevéhez.

Hosszú tudományos és kutatói pályájának nemcsak téma- és ötletgazdagsága, nemzetközileg is számontartott magas színvonala figyelemreméltó, hanem az elvégzett munka mennyisége is. Meggyőzően tanúsítja ezt az általa vezetett több mint száz ásatás, s a közzétett csaknem félezer tudományos és népszerűsítő cikk, tanulmány. Legismertebbek Aquincumról, a pannoniai városokról, a római kori közművekről, valamint a főváros római kori emlékeiről írott könyvei, melyek külföldön is ismertséget szereztek nevének és a hazai római kori emlékeknek.

Munkásságának nemzetközi elismertségét jelzi, hogy több rangos külföldi intézmény – többek között a Német és az Osztrák Régészeti Intézet is – tagjai közé választotta. Munkáját Kuzsinszky és Rómer Emlékéremmel, Móra Ferenc díjjal jutalmazták, s a Magyar Köztársaság Érdemkeresztjével tüntették ki.

Forrás: Zsidi Paula: Póczy Klára (1923-2008). Budapest Régiségei 41 (2008) 17-18.