1/6

Dr. Facsády Annamária PhD

nyugállományú régész, főmuzeológus, a BTM Aquincumi Múzeum nyugalmazott igazgatóhelyettese, az Ókortörténeti Főosztály nyugalmazott főosztályvezetője

Kutatási terület: római ékszer, római ikonográfia, numizmatika

 

Móra Ferenc-díjas régész, numizmata

 

Publikációk

 

1975.

 • Forschungen in Zalalövő, Acta Arch Hung. 27. (1975)

 

1976.

 • Előzetes jelentés a későrómai erőd déli védműveinek feltárásáról/ Preliminary report on the excavation of the southern defensive works of the Late Roman fort  BudRég. 24. (1976) 145 – 149.
 • Aquincum – Táborvárosi Múzeum. Kiállítási vezető, BTM. l976.

 

1977.

 • Az éremkeretelés szokása a Római Birodalomban/ The custom of coin setting in the Roman Empire ArchÉrt. 104. (1977) 94 – 97.

 

1991.

 • Venus torzó Óbudáról /Venustorso aus Óbuda(Altofen) BudRég. 27. (1991) 95 – 98.

 

1993.

 • Az aquincumi terrakotta császárábrázolások /La représentation des empereurs en terre cuite au Musée d’Aquincum BudRég. 30. (1993) 263 – 272.

 

1994.

 • Aquincumi lepénysütő minták éremkép előzményei, A numizmatika és a társtudományok, Szeged, 1994. 65-68.
 • Trésors de Pannonie du 2e siècle, Akten der 10. Tagung über antike Bronzen, Stuttgart, 1994. 141-146.

 

1995.

 • Feltárás az aquincumi katonaváros délkeleti régiójában /Excavations in the southeastern part of the Aquincum Military town Aquincumi Füzetek 1. (1995) 32-34.
 • Borostyánkő ékszerek /Gioiello dell’ambra in: Aquileia – Aquincum.  Kiállítási katalógus, Bp.1995. 49-52.
 • Tárgykatalógus (Catalogo) Aquileia – Aquincum. Kiállítási katalógus, Bp.1995. 87-98.
 • Napleányok könnye, Élet és Tudomány, 1995/41. 1295-1297.

 

1996.

 • Üzenet a halottak városaiból, Élet és Tudomány, 1996/5. 131 – 133.
 • Kutatások az aquincumi katonai territorium déli részén: Budaújlak
 •  (Bp. II. ker.) a római korban /Research on the southern part of the Aquincum military territorium: Budaújlak in the Roman Period Aquincumi Füzetek 2. (1996) 14 – 21.
 • A római keretelt érem. Bölcsészdoktori disszertáció, kézirat, 1996. 1 –    149.
 • Kaiserdarstellungen aus Terracotta im Museum von Aquincum. Akten des 3. internationalen Kolloquiums über Probleme des provinzialrömischen Kunstschaffens Köln-Bonn. 21-25.

 

1997.

 • Ipari emlékek az aquincumi katonaváros délnyugati részén /Industrial monuments in the southwestern section of the Military town. Aquincumi füzetek 3. (1997) 14-17.
 • Budapest, II. Szépvölgyi út 42. (Budapest, District II. 42. Szépvölgyi Street) Aquincumi füzetek 3. (1997) 81.
 • Budapest, III. Szépvölgyi út 39. (Budapest, District III. 39. Szépvölgyi Street) Aquincumi füzetek 3. (1997) 81-82.
 • Représentations de parures sur les stèles funéraires du Musée d’Aquincum. Akten des 4. internationalen Kolloquiums über Probleme des provinzialrömischen Kunstschaffens, Celje 1995. Situla 36. (1997) 103 – 106.
 • VOGEL MÜLLER: Divat a Dunánál és a Rajnánál /Modeschau an Rhein und Donau In: Out of Rome. Aquincum/Augusta Raurica – Élet a Római Birodalom két városában/ Das Leben in zwei römischen Pronvinzstädten. Kiállítási vezető. Basel 1997. 196-199.
 • Ékszerek Aquincumban /Schmuck in Aquincum In: Out of Rome. Aquincum/Augusta Raurica – Élet a Római Birodalom két városában/ Das Leben in zwei römischen Pronvinzstädten. Kiállítási vezető. Basel 1997. 200-205.
 • Az érem mint a császári propaganda eszköze /Münzen im Dienst der kaiserlichen Propaganda In: Out of Rome. Aquincum/Augusta Raurica – Élet a Római Birodalom két városában/ Das Leben in zwei römischen Pronvinzstädten. Kiállítási vezető. Basel 1997. 248-250.

 

1998.

 • Budapest, III. Bécsi út – Farkastorki út – Nagybátonyi út – Perényi utca /Budapest, District III. Bécsi Street – Farkastorki Street – Nagybátonyi Street – Perényi Street Aquincumi füzetek Bp. 1998. 89-91.

 

1999.

 • Újabb temetőrészlet feltárása Budaújlak déli részén / New excavations at the cemetery in the southern section of Budaújlak. Aquincumi füzetek 5. (1999) 20 – 25.
 • Feltárás az aquincumi katonaváros délkeleti régiójában II. / Excavations in the southeastern area of the Aquincum Military Town II. Aquincumi füzetek 5. (1999)  65 – 76.
 • Leletmentés az ún. Bécsi úti temető északi részén / Rescue excavations in the northern section of the so-called Bécsi Street Cemetery Aquincumi füzetek 5. (1999) 95 – 98.
 • Budapest, II. Szépvölgyi út 18-22. / Budapest, District II. 18-22. Szépvölgyi Street. Aquincumi füzetek (1999) 131-132.
 • “Kőbe vésett családi fotók” Élet és Tudomány 1999/39. 1222-1224.
 • “A rejtélyes fekete borostyán” Római kori gagát ékszerek, Élet és      Tudomány LIV. 1999/45. 1424 – 1426.
 • A numizmatika jelentősége a római ékszerkutatásban / The significance of numismatics in the study of Roman jewelry In: Numizmatika és társtudományok III. Nyíregyháza 1999. 117 – 126.

 

2000.

 • Római sírkertek Budaújlak déli részén / Römische Begräbnisstätte an der Südlichen Seite von Budaújlak. BudRég. 33. 1999.(2000) 279 – 290.
 • Leletmentések az ún. Bécsi úti temető északi részén / Rescue Excavations in the Northern Part of the so-called Bécsi Street Cemetery  Aquincumi füzetek 6.  (2000) 56 – 61.
 • Válogatás az Aquincumi Múzeum 1999. évi ásatási leleteiből. Kiállítási ismertető. Műemlékvédelem 44/ 3. (2000) 14-20.
 • Roman mounted coins, Acta Arch. Hung. 51. (1999-2000) 269 – 325.

 

2001.

 • KÁRPÁTI, Zoltán: Korarómai település és partvédelem maradványai Budaújlak déli részén / Early Roman settlement and remains of bank defence in the southern part of Budaújlak.  Aquincumi füzetek (2001) 14-20.
 • Feltárás az aquincumi katonaváros délkeleti régiójában III. /(Excavation in the southeastern region of the Aquincum Military Town III. Aquincumi füzetek (2001) 44-51.
 • Trésors de bijouterie trouvés en Pannonie. Acta Arch. Lovaniensia, Monographiae 2001. 57-69.
 • Une stèle funéraire récemment trouvée á Aquincum. BudRég. (2001) 105-108.
 • Une nouvelle représentation de „Lupa Capitolina” à Aquincum, Die Maastrichter Akten des 5. Internationalen Kolloquiums über das provinzialrömische Kunstschaffen, Maastricht 2001. 131-137.
 • Roman Gold Jewelry in the Laczkó Dezső Museum, Veszprém, Balácai Közlemények  6. (2001) 221-229.
 • La parure et le costume traditionnels, In: Romains de Hongrie, Budapest – Lyon 2001. 42 – 48.
 • CSONTOS, Katalin: Catalogue In: Romains de Hongrie, kiállítási katalógus Budapest – Lyon 2001. 104-119.
 • Rec: Die Fundmünzen der römischen Zeit in Ungarn. Band 3. Komitat Komárom-Esztergom. Berlin-Bp. 1999. Acta Arch.Hung. 52. (2001) 256.

 

2002.

 • Feltárások az ún. helytartói villa területén / Excavations in the area of the so-called “Governor’s villa”. Aquincumi füzetek (2002) 15-20.
 • Budapest, II. Felhévizi u.7 – Ürömi u. 31. számú telken végzett feltárás / Excavations on the lot at Budapest II. 7. Felhévizi Street – 31. Ürömi Street, Aquincumi füzetek (2002) 136.
 • Pannoniai ékszerek I. Fülbevalók. Ékszer Magazin, /3. Május/Június 24-28.
 • Aquincumi Múzeum: Válogatás a 2001. év leleteiből, Múzeumi Hírlevél 23/6. (2002) 186.
 • Arany ékszerek az aquincumi katonaváros nyugati temetőjének új feltárásaiból / Golden jewels from the new excavations of the western cemetery of the military town of Aquincum. BudRég. (2002) 221-225.
 • Pannoniai ékszerek II. Gyűrűk. Ékszer Magazin(2002. Július/Augusztus) 32-36.
 • Pannoniai ékszerek III.Nyakláncok, karperecek, csüngők. Ékszer Magazin (2002. Szeptember/Október ) 40-44.
 • ZSIDI, Paula: Romains de Hongrie. Időszaki kiállítás Lyonban, Magyar Múzeumok 2002/2. 48-50.
 • Pannoniai ékszerek IV. Borostyánok, gagátok. Ékszer Magazin (2002. November/December) 20-24.
 • Les formes et les techniques de fabrication des bijoux d’or d’Aquincum, I Bronzi Antichi: Produzione e technologia (Ed. A. Giumlia-Mair), Monographies instrumentum Monragnac, 2002. 517-124.

 

2003.

 • Herennius Etruscus basis in Budaújlak. In: Pannonica Provincialia et archaeologia (Libelli archaeologici ser. nov. No. 1.) Budapest 2003. 243 – 248.
 • Szondázás a Bécsi úti temető északi részén / Test excavation in the northern part of the cemetery on Bécsi Road. Aquincumi füzetek (2003) 65-68.
 • Régészeti feltárás Budaújlak II. kerületi részén. Aquincumi füzetek (2003) 192-193.
 • REDŐ, Ferenc: Az aquincumi éremleletek feldolgozásának problémái. In: A numizmatika és a társtudományok IV. (Konferencia Esztergomban 1999. október 1-3. szerk. Torbágyi Melinda) Bp. 2003. 43-51.
 • Geldumlauf in Aquincum. In: Forschungen in Aquincum 1969-2002. Aquincum Nostrum2. Bp. 2003. 207-209.
 • Római ékszerek. Ókor II/4. 2003. 31-37.
 • Az aquincumi ékszerek. Adatok a római testékszerek forma és anyag szerinti korszakolásához. PhD értekezés. Kézirat. Bp. 2003. 1- 120.
 • Pannoniai ékszerek V. Hajdíszek, ruhakapcsoló tűk. Ékszer Magazin (2003. Január/február) 42-45.
 • Római kori „pénzes” ékszerek. Ékszer Magazin (2003. márc. – ápr.) 24-28.

 

2004.

 • Bracelets d’Aquincum. Studies of the Ancient World  3/2003. Trnava 2004. 39-49.
 • Temetőfeltárás a Bécsi úton / Excavation at a cemetery in Bécsi Road. Aquincumi füzetek (2004) 21- 29.
 • Válogatás a 2003. év ásatási leleteiből. Kiállítási leporello Budapest
 • Válogatás a 2003. év ásatási leleteiből. Múzeumi Hírlevél 25/5. (2004. május) 148-150.
 • Aquincum – a rómaiak Budapesten. Múzeumi Hírlevél 25/3. (2004. március) 92-93.
 • Kagylóhéjtól az üvegig. Ékszer Magazin (2004) 54-57.
 • Varázslatos formák. Ékszer Magazin (2004) 38-42.
 • Győzedelmes színes üveg. Ékszer Magazin (2004) 28-35.

 

2005.

 • Az Aquincumi Múzeum kisebb feltárásainak helyszínei és eredményei a 2004. évben: Budapest, II. Ürömi utca 4-6. Aquincumi füzetek (2005) 212-213.
 • Az Aquincumi Múzeum kisebb feltárásainak helyszínei és eredményei a 2004. évben: Budapest, III. Bécsi út 96/b. Aquincumi füzetek (2005) 213-214.
 • Válogatás a 2003. év ásatási leleteiből. Közönség és Kapcsolat IV.– Aquincum 2004 . 2005. 4-6.
 • Bécsi út 136-174 – Farkastorki út In: Kincsek a város alatt. Budapest régészeti örökségének feltárása, 1989-2004. (Szerk. Zsidi P.) Budapest, 2005. 69
 • Az aquincumi katonaváros déli része: III. Dugovics Titusz tér 13-17. In: Kincsek a város alatt. Budapest régészeti örökségének feltárása, 1989-2004. (Szerk. Zsidi P.) Budapest, 2005. 115.
 • III. Bécsi út 96/b. In: Kincsek a város alatt. Budapest régészeti örökségének feltárása, 1989-2004. (Szerk. Zsidi P.) Budapest, 2005. 124.
 • II. Bécsi út 25.- Lajos utca 24. – Sajka utca 4. In: Kincsek a város alatt. Budapest régészeti örökségének feltárása, 1989-2004. (Szerk. Zsidi P.) Budapest, 2005. 126.
 • II. Lajos utca 4-6. – Bécsi út 3-5.- Cserfa utca In: Kincsek a város alatt. Budapest régészeti örökségének feltárása, 1989-2004. (Szerk. Zsidi P.) Budapest, 2005. 129.
 • Válogatás a 2005. év ásatási leleteiből – kiállítási leporelló, Budapest 2006.
 • Aquincum történetének áttekintése. In: Budapest római emlékei (szerk. Zsidi Paula) Budapest, 2006. 1-6.
 • Későrómai erőd déli falszakasza. In: Budapest római emlékei (szerk. Zsidi Paula) Budapest, 2006. 73-74.
 • Sírkertek és épületmaradvány. In: Budapest római emlékei (szerk. Zsidi Paula) Budapest, 2006. 83.
 • Rekonstruált római kori temetőrészlet. In: Budapest római emlékei (szerk. Zsidi Paula) Budapest, 2006. 84

2007.

 • The relationship between alloy content and form of bronze rings in Aquincum IN: 2nd International Conference Archaeometallurgy in Europe 2007, Aquileia  CD
 • Ékszerlenyomatos római tégla Aquincumból / Brick with jewel impression from Aquincum. BudRég. 2006. (Bp. 2007) 45-50.
 • Aquincumi fülbevalók / Earrings from Aquincum. BudRég. 40. 2006. (Bp. 2007) 51-70.
 • ANDERKÓ, Krisztián : Korarómai településrészlet és római temető feltárása Budaújlakon / The excavation of part of an earlv Roman settlement and Roman cemetery at Budaújlak.  Aquincumi füzetek. (2007) 12-22.

 

2008.

 • Earrings on stone monuments from Pannonia. Thiasos Festschrift für Erwin Pochmarski zum 65. Geburtstag (ed. Ch. Franek – S. Lamm – T. Neuhauser –B. Porod – K. Zöhrer) Wien, 2008. 229-242.
 • A nők ábrázolásának ikonográfiája az aquincumi sírköveken /The Iconography of female Depictions. BudRég.  41. (Budapest, 2008.) 21- 43.
 • Aquincumi ékszerek/Jewellery in Aquincum. Budapest, 2009.
 • La représentation de la femme sur les stèles funéraires romaines du musée d’Aquincum (Budapest). In:  Les ateliers de sculpture régionaux: techniques, styles et iconographie. Actes du Xe Colloque sur l’Art Provincial Romain 2007. (ed: V. Gaggadis-Robin, A. Hermony, M. Reddé, C. Sintes) Aix.en.Provence-Arles 2009. 683-691.
 • VEREBES, Anett: Analysis of Roman Bronze Finger Rings from Aquincum. Materials and Manufacturing Processes, 24:9. 2009. 993 – 998.
 •  Possibility of  Social Exploitation of the excavations: exhibitions and publications.  In: Zsidi P. – Láng O. Szu A. (Red.): Vindobona-Aquincum: Probleme und Lösungen in der Stadarchäologie (Vindobona–Aquincum: Problémák és megoldások a városi régészetben). Budapest, 20th-22nd November 2008, Budapest 2009, 123-128.
 • Töredékes Venus szobor Aquincumból / Une statuette fragmentaire de Venus d’Aquincum. In: Bíró Sz. (szerk.) Ex officina…Studia in honorem Dénes Gabler, Győr, 2009. 131-135.
 • A kelta viselet jellegzetes szárnyas fibulái. In: Zsidi P. et al. (szerk): Aquincumi Látványraktár (Visual Store at Aquincum), Budapest 2009, 51.
 • A szépségápolás emlékei és női ékszerek. In: Zsidi P. et al. (szerk): Aquincumi Látványraktár (Visual Store at Aquincum), Budapest 2009, 73.
 • Venus és Hygieia birodalma.  Közönség és kapcsolat VII. 2008-2009. (2009.) 4-5.

 

2010.

 • Glass Distaff from Aquincum: Symbol or Tool?  ANODOS Studies of the Ancient World, In Honour of Werner Jobst 8/2008. Trnava 2010. 165-173.
 • HABLE, Tibor: Ókori vízfolyások medrei Budaújlakon, In: AQUINCUM Ókori táj – ókori város (Szerk. H. Kérdő K. – Schweitzer F.) Budapest, 2010. 118-119.
 • Római kori téglaégető kemencék Budaújlakon. In: AQUINCUM Ókori táj – ókori város (Szerk. H. Kérdő K. – Schweitzer F.) Budapest, 2010. 122-123.
 • Régészeti előadások az Aquincumi Múzeumban. Közönség és kapcsolat VIII. (2009/2010)  9.
 • Új kiadványaink: Aquincumi ékszerek. Közönség és kapcsolat VIII. (2009/2010) 15.
 • Aquincumi kincsek a csatornából Múlt- kor 2010. Nyár 96-97.

 

2011.

 • Statuettes et reliefs de Venus à Aquincum, Budapest, In: T. Nogales – I. Rodà (eds.): Roma y las provincias: modelo y difusión I. (Hispania Antigua, Serie Argueológica 3.) Róma, 2011. 365-372.
 • Un type de bijou facile à dater? Remarques sur la « bague de Caracalla » d’Aquincum” Arrabona 49/1. (2011) 109-120.
 • Nagy Tibor (1910-1995.) BudRég (2011) 7- 8.

 

2012.

 • „Piperéző” aquincumi hölgyek. Szépségápolás a római korban / Roman Ladies and their toilet – Beauty care in the Roman Age. Magyar régészet/Hungarian Archaeology nyár/summer 1-4.

 

2013.

 • Forma bonum fragile est…” Szépítkezés a római korban. Archaeolingua Kiadó, Budapest, 2013.
 • Plinius és a kozmetika? In: Ünnepi kötet Gesztelyi Tamás 70. születésnapjára (szerk. Tóth Orsolya – Forisek Péter) Debrecen, 2013. 63-71.
 • A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat Régészeti Szakosztályának tevékenysége 2001-2011. Archaeologiai Értesítő 138 (2013) 375–377.
 • A 70 éves Szirmai Krisztina köszöntése. BudRég 46 (2013) 19-20.

 

2014.

 • Les traits iconographiques des stèles funéraires familiales à Aquincum. In: Akti XII. međunarodnog kolokvija o rimskoj provincijalnoj umjetnosti. Datiranje kamenih spomenika i kriteriji za određivanje kronologije Pula, 23-28 V. 2011. (Ed Ida Koncani Uhač) Pula 2014. 194 – 202.
 • Antropomorf bronz „balsamarium” Aquincumból / A bronze anthropomorphic “balsamarium” from Aquincum.  Archaeologiai Értesítő 139 (2014) 157–169.