1/3

Kulturális Örökség Napjai 2022

A Kulturális Örökség Napjai alkalmából az Aquincumi Múzeum 2022. szeptember 17-én és 18-án ingyenesen látogatható, továbbá izgalmas programokkal várjuk az érdeklődőket.

A programelemeken való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni 2022. szeptember 15-én, csütörtökön, 14.00 óráig lehet, az aquincum@aquincum.hu e-mail címen. Levelükben kérjük, tüntessék fel mely programelem(ek)re kívánnak regisztrálni.

szombat (szeptember 17.)

10.00-12.00 Kurátori vezetés a „Minden út Aquincumba vezet” c. kiállításban. /BETELT!/
A vezetést tartja Dr. Láng Orsolya, az Aquincumi Múzeum igazgatója

Minden út Rómába vezet” szoktuk hallani, olvasni manapság is az – egyébként középkori – mondást. És valóban: az ókori Római Birodalom úthálózatának szíve, origója a főváros, Róma volt, a főútvonalak kiindulópontja. Ugyanakkor azonban a provinciák mindegyikét sűrűn behálózták az alacsonyabb, vagy magasabb rendű utak, amelyek az előbb említett főútvonalakból ágaztak le. A szárazföldi utak mellett természetesen a vízi utak is óriási szerepet játszottak a Római Birodalom működésében. Időszaki kiállításunkon ezeken a szárazföldi és vízi utakon kalauzoljuk végig látogatóinkat. Megnézzük hol futottak, milyen módon alakultak ki, mivel és kik utaztak rajtuk és arra is választ kaphatunk, hogy mi maradt ránk az ókori Róma híres útjaiból.

14.00-14.50 Barangolás az ókori múzeumok világában. Rendhagyó kurátori tárlatvezetés az Aquincumi Múzeum tudás- és élménykuckójában. /BETELT!/
A vezetést tartja Dr. Fényes Gabriella, Ókortörténeti Főosztály

Barangolásunk kiinduló pontja egy Budapesten előkerült, feledésbe merült régészeti lelet, melynek kutatása a mai múzeumból az ókori múzeumokba vezetett. Bár utóbbiak névadói a mai gyűjteményeknek, alapvetően más céllal létrehozott intézmények voltak. A tárlatvezetés során az érdeklődők betekintést nyerhetnek az ókori múzeumok világába, megismerhetik, sőt ki is próbálhatják az ott folyó munkákat, miközben olyan kérdésekre is választ kapnak, mint mennyibe kerül ma egy Arkhimédész kézirat, mi köze van egy szerelmes asszony hajának a csillagászathoz, hogyan lehet megmérni egy bottal a föld kerületét vagy miképpen számoltak a rómaiak a tíz ujjukon kilencezerkilencszázkilencvenkilencig?

15.00-15.50 Emberek és történetek az aquincumi régészet hőskorából. 
Az előadást tartja Dr. Fényes Gabriella, Ókortörténeti Főosztály

Az előadás során az ókori Aquincum feltárásának megindulásában szerepet játszó kutatók életében kalandozunk. Képzeletbeli utazásunk száz évvel az intézményes magyar műemlékvédelem előtt indul és az óbudai Flórián térre vezet. Itt született meg a magyar régészet és ide vezethetők vissza a műemlékvédelem kezdetei is. 1778-ban Schönvisner István, az első régész professzor itt végezte el az első tudományos ásatást és Mária Terézia rendeletére a feltárt romok védelméről és bemutatásáról is gondoskodtak.  Ezután egy élénk fantáziájú, rendkívül szerteágazó érdeklődésű tudós bencés szerzetes és egy szerény evangélikus mérnök különös barátságának lehetünk tanúi. Életük párhuzamos fordulatait követjük végig fiatalon az 1848-49-es szabadságharcban, majd érett felnőttként az óbudai építkezéseken előkerülő római kori emlékek védelmében. Elolvassuk Rómer Flóris személyes beszámolóját Rudolf trónörökös 1869. május 9-iki látogatásáról, ahol ők ketten kalauzolták a királyi gyermeket. Arra is fény derül, hogyan kerített sort Gömöri Havas Sándor Árpád sírjának keresése közben az aquincumi vízvezeték kutatására és végül azt is megtudjuk, mit határozott el a Magyarországi Műemlékek Ideiglenes Bizottsága a Csigadombon.

16.00-17.50 Kurátori vezetés a H.A.S. Háromfogásos gyomortörténelem c. kiállításban. /BETELT!/
A vezetést tartja: Vukics Adrienn, Ókortörténeti Főosztály

Kiállításunk címének feloldása: H(alózni) A(lapvető) S(zükséglet), azaz a táplálkozásról, mint az emberi élet alapfeltételéről lenne szó. Amint azt látni fogjuk, egyes korszakokban, az „alapvetőt” jócskán meghaladták bizonyos étkezési szokások. A „Háromfogásos gyomortörténelem”, vagyis a múzeumunk által felölelt három régészeti kor segítségével szeretnénk ízelítőt adni, az előttünk élő népek táplálkozási lehetőségeiről, szokásairól, olykor túlkapásairól. Látogatóinknak bepillantást nyújtunk az őskőkori ember étkezésétől kezdve, az ókori (római) ember táplálkozásán át, egészen a népvándorláskor végéig (késő avarkor) élő népek konyhájába. Lesz szó ínségről, bőségről, puritán étkezésekről és fergeteges lakomákról. A gasztronómiai történet színes tablóit a teljességre törekvés igénye nélkül valósítottuk meg, de ennek ellenpontozásképpen igyekeztünk sokszínűt alkotni. Reméljük, mindenki talál magának ínyére való falatot a kiállításban.

vasárnap (szeptember 18.)

10.00-11.00 Vezetés a Régészeti Parkban.
A vezetést tartja Dr. Beszédes József, Ókortörténeti Főosztály

Budapest – Rómától északra – az egyetlen olyan európai főváros, amely római örökségét nagyobb összefüggő területen tudja látogatói elé tárni. A Régészeti Park Aquincum polgárvárosának nagyjából a negyedét mutatja be, a városközpont legjellemzőbb középületeivel és számos magánházzal, amelyek Kr. u. 2-3 századi városszerkezetet idézik.

14.00-15.50 Hogyan dolgozik a restaurátor? – Látogatás a restaurátorműhelyben /BETELT!/
A vezetést tartja: Erős Dóra és Gábler Szilvia, Műtárgyvédelmi Osztály

Sok szeretettel várjuk Önöket “Hogyan dolgozik a restaurátor?” c. programunkra. A vezetést az Aquincumi Múzeum restaurátor műhelyében tartjuk, ahol betekintést nyerhetnek arról, hogy mi történik egy ásatáson előkerült lelettel, hogyan lesz ebből a kiállítások tárlóiban látható műtárgy, vagy hogyan, és miért kerül egy töredék a történelemkönyvek lapjaira? Hogyan és milyen állagmegóvási és konzerválási folyamatokat végzünk, hogy egy több ezer éves kerámia, vagy fémtárgy mesélni tudjon? A vezetés során megismerkedhetnek a legfrissebb, 2021-ben és 2022-ben előkerült érdekességek történetével a restaurátor szempontjából.

16.00-17.00 Vezetés a Régészeti Parkban.
A vezetést tartja Dr. Beszédes József, Ókortörténeti Főosztály

Budapest – Rómától északra – az egyetlen olyan európai főváros, amely római örökségét nagyobb összefüggő területen tudja látogatói elé tárni. A Régészeti Park Aquincum polgárvárosának nagyjából a negyedét mutatja be, a városközpont legjellemzőbb középületeivel és számos magánházzal, amelyek Kr. u. 2-3 századi városszerkezetet idézik.

A programelemeken való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni 2022. szeptember 15-én, csütörtökön, 14.00 óráig lehet, az aquincum@aquincum.hu e-mail címen. Levelükben kérjük, tüntessék fel mely programelem(ek)re kívánnak regisztrálni.

KÖN

Széchenyi 2020
Széchenyi 2020