1/3

Pro Aquinco Alapítvány

Az Aquincumi Múzeum szolgálatában 1991 óta

Az Aquincum Baráti Kör Egyesület 31 éve hívta életre a Pro Aquinco Alapítványt abból a célból, hogy az Aquincumi Múzeum tudományos és ismeretterjesztő tevékenységét segítse. Hamar kialakult egy olyan munkamegosztás, ahol az Alapítványra elsősorban a könyvkiadási, publikációs tevékenység támogatása hárult. E tevékenység nem merült ki a pénzügyi támogatás nyújtásában, Alapítványunk tevékenyen részt vett a pénzügyi fedezetek előteremtésében pályázati és szponzorációs lehetőségek elnyerésében, és természetesen a könyvkiadással járó adminisztratív feladatok ellátásában. A Múzeummal szoros együttműködésben, hol társfinanszírozóként, hol kiadóként segítette az intézmény munkáját, igyekezett megtalálni és kiaknázni azokat a lehetőségeket, melyek a Múzeum számára nem voltak elérhetőek.

Az Aquincumi Múzeum kiadványpalettájának nem akad olyan szegmense, ahol ne találkoznánk az Alapítvány nevével: tudományos, ismeretterjesztő és népszerűsítő kiadványok, konferencia kötetek, magyar és angol nyelvű vezetők, anyagközlő publikációk, összefoglaló monográfiák, corpus kötetek, tárgykatalógusok sora mutatja e tevékenység sikerét.

Küldetésünknek továbbra is azt tekintjük, hogy lehetőségeinkhez mérten támogassuk az Aquincumi Múzeum, mint szakmai közösség tudományos, és ismeretterjesztő munkáját, ezáltal gazdagítva, illetve a közönséghez közelebb hozva a főváros antik örökségét. 

 

Pro Aquinco Alapítvány adatai:
1031 Budapest, Szentendrei út 139.
Adószám: 19674076-1-41
Számlaszám: 11703006-20050306-00000000

A Pro Aquinco Alapítvány oldala az Academia.edu-n.

Kapcsolódó dokumentumok:

Pro Aquinco Alapítvány 2023. évi beszámoló
Pro Aquinco Alapítvány 2022. évi beszámoló
Pro Aquinco Alapítvány 2021. évi beszámoló
Pro Aquinco Alapítvány 2020. évi beszámoló
Pro Aquinco Alapítvány 2019. évi beszámoló

 

 

Pro Aquinco Alapítvány kiadványaink jegyzéke
2024

Cím

Kiadás éve

Ár

ISBN szám

ISSN szám

Vezetők

 

 

 

Az aquincumi polgárváros. Vezető az Aquincumi Múzeum romkertjében.

Aquincumi Zsebkönyvek 1. (Zsidi P.)

2013 (2.)

3.500,-

ISBN 963 9340 55 3

ISSN 1787-8624

The Civilian Town at Aquincum. Guide to the Archaeological Park at Aquincum.

Aquincum Pocket Guide 1. (Zsidi P.)

2014

2023

2024

5.200,-

 

ISBN 978-615-82075-2-2

HU ISSN 2064-3217

Az aquincumi Hercules Villa és a katonaváros emlékei. Vezető

Aquincumi Zsebkönyvek 2. (Németh M.)

2006

2.550,-

ISBN 963 9340 56 1

ISSN 1787-8624

Az aquincumi Fürdő Múzeum és a legiotábor emlékei: Vezető

Aquincumi Zsebkönyvek 3. (Németh M.)

2013 (2.)

1.500,-

ISBN 963 9340 58 8

ISSN 1787-8624

The Aquincum Bath Museum and the relics of the legionary fortress.

Aquincum Pocket Guide 3. (Németh M.)

2013

2.000,-

ISBN 978 963 9340 58 9

ISSN 1787-8624

Budapest római emlékei – Séták a római kori Budapesten

Aquincumi Zsebkönyvek 4. (Zsidi P.)

2016 (2.)

3.500,-

ISBN 963 9340 61 8

ISSN 1787-8624

Archaeological Monuments from the Roman Period in Budapest. Walks around Roman Budapest Aquincum Pocket Guide 4.  (Zsidi P.)

2010

2016 (2.)

4.500,-

ISBN 978 963 9340 85 5

ISSN 1787-8624

Az aquincumi orgona. A hangszerek királyának születése.

Aquincumi Zsebkönyvek 5. (Fényes G.)

2017

2.100,-

ISBN 978 615 5341 39 7

ISSN 1787-8624

The Aquincum Organ. Birth of the king of all instruments

Aquincum Pocket Guide 5. (Fényes G.)

2017

2.400,-

ISBN 978 615 5341 40 3

HU ISSN 1787-8624

Mithras Aquincumban – A Symphorus Mithraeum

Aquincumi Zsebkönyvek 6. (Zsidi P.)

2018

2.100,-

 

ISBN 978-615-5341-55-7

ISSN 1787-8624

Mithras in Aquincum

Aquincum Pocket Guide 6. (Zsidi P.)

2018

2.400,-

ISBN 978 615 5341 56 4

ISSN 1787-8624

Az aquincumi Festőház – The House of the Painter

Aquincumi Zsebkönyvek 7. (Zsidi P.-Láng O.-Kirchhof A.)

2023

2.900,-

ISBN 978-615-82075-1-5

ISSN 1787-8624

APICIUS, De re coquinaria. Receptek és szakácsfortélyok az ókorból (2022)

(szerk. Kirchhof A. – Zsidi P.)

2022

15.000,-

ISBN 978-615-82075-0-8

 

 

 

 

Korábbi kiadású saját és más szakmai könyveink:

 

 

 

 

 

 

 

Az Eskü-téri római erőd. Pest város őse. (Budapest, 1946) (Nagy L.)

Várostörténeti Monográfiái 17.  (szerk. Zakariás G. Sándor)

1946

1.500,-

Das römische Budapest (Budapest-Lengerich 1986)

1986

5.000,-

Bronzestatuetten aus Aquincum. (K. Szirmai) (Hrsg. Dr. Székely Gy.)

1986

500,-

Bronzszobrok Aquincumból (K. Szirmai) (Hrsg. Dr. Székely Gy.)

1986

500,-

 

Thermae Maiores Legionis II. Adiutricis. Monumenta Historica Budapestinensia VII. (Kaba M.)

1991

3.000,-

HU-ISBN 963 7096 24 8

HU-ISSN 0077-1430

Römische Keramik in Aquincum. (Póczy K.-Zsidi P.)

1992

1.000,-

 

The Roman Town in a Modern City: proceedings of the International Colloquium held on the occasion of the 100th Anniversary of the Aquincum Museum, 1994 Budapest (Aquincum Nostrum II.1.) (Ed.: M., Németh)

1998

2.500,-

ISBN 963 0350 85 8

ISSN 1217-3592

Vezető az Aquincumi Múzeum kőtárában (Németh Margit)

1999 (2.)

1.500,-

Ókeresztény emlékek Aquincumban (Dr. Zsidi P.)

2000

1.500,-

Frühchristliche Denkmäler in Aquincum (Dr. Zsidi P.)

2000

1.800,-

Aquincum polgárvárosa az Antoninusok és Severusok korában (MOUSEION 5) (Zsidi P.)

2002

2.300,-

ISBN 963 8477 70 9

ISSN 1419-1997

Roman cemeteries of Aquincum, Pannonia: The Western Cemetery (Bécsi Road) II. (Aquincum Nostrum I.2.) (Topál J.)

2003

5.500,-

ISBN 963 9340 19 7

ISSN 1217-3592

Forschungen in Aquincum (1969-2002) Aquincum Nostrum II.2. (2003)

2003

1.000,-

ISBN 963 93 4023 5

ISSN 1785 0339

Hétköznapok és vallásos élet a rézkor végén. A Baden-kultúra 5000 éves emlékei Budapesten – Everyday life and Spirituality at the end of the Copper Age. 5000 years old remains of the Baden culture in Budapest.

2004

4.500,-

ISBN 963 9340 391

Die norisch-pannonischen Städte und das römische Heer im Lichte der neuesten archäologischen Forschungen. II.

Internationale Konferenz über norisch-pannonische Städte Budapest-Aquincum 11-14. September 2002.

(Aquincum Nostrum II.3.) (Hrsg. L. Borhy)

2005

1.000,-

ISBN 963 9340 46 4

ISSN 1785-0339

Ancient Medicine and Pannonia: Studies in medical practice in Antiquity (Aquincum Nostrum II.4.) (Eds.: P. Zsidi P.-Gy. Németh)

2006

5.000,-

ISBN 963 9340 60 X

ISSN 1785-0339

Régészeti kutatások: Budapest Peremén. Archaeological Investigations on the outskirts of Budapest

2009

500,-

ISBN 978-963-9340-74-9

VINDOBONA-AQUINCUM.

Probleme und Lösung in der Stadtarchäologie.

Problémák és megoldások a városi régészetben. (Aquincum Nostrum II.5.)

2009

1.000,-

ISBN 978 963 9340 79 4

VINDOBONA-AQUINCUM Herausforderungen und Ergebnisse in der Stadtarchäologie. Kihívások és eredmények a városi régészetben (Aquincum Nostrum II.6.) (Karin Fischer Ausserer-S. Bodó Hrsg., Red. Stipanits-Láng)

2010

1.000,-

ISBN 978 963 9340 86 2

Corpus Signorum Imperii Romani Corpus der Skulpturen der römischen Welt Ungarn Band IX. Bestandteile von römischen Grabbauten aus Aquincum und dem Limesabschnitt im Stadtgebiet von Budapest (Ertel, Chr.)

2010

12.000,-

 

ISBN 978 963 9911 18 5

 

ISBN 963 05 76 42 2

Tituli Aquincenses – Volumen I.: Tituli Operum Publicorum et Honorarii et Sacri. (eds.: Kovács, P. – Szabó, Á.)

2009

10.000,-

ISBN 978 963 9746 5

Tituli Aquincenses – Volumen II.: Tituli Sepulcrales et alii Budapestini reperti. (eds.: Kovács, P. – Szabó, Á.)

2010

10.000,-

ISBN 978 963 9746 5

Tituli Aquincenses – Volumen III.: Tituli Instrumenti domestici. (eds.: Kovács, P. – Szabó, Á.; (cura) Fehér, Bence)

2011

10.000,-

ISBN 978 963 9746 74 9

Aquincumi csonttárgyak / Bone Objects in Aquincum

(Az Aquincumi Múzeum gyűjteménye 2.) (T. Bíró M. et al.)

2012

4.000,-

ISBN 978 963 9340 95 4

A Budapest, XVII. Rákoscsaba-Péceli úti császárkori barbár temető I-II.

(Nagy M.)

2018

25.000,-

ISBN 978 615 00 1352 7

Gáspár Dorottya, Pannoniai síremlékek. I-II-III.

Kiadó: Evangélikus Országos Könyvtár – ajándékként kaptuk,
nagy részét régészeti szakkönyvtáraknak, egyetemi könyvtáraknak ingyen továbbadományoztuk

2016

10.000,- (I-III. kötet egyben)

ISBN: 978 963 63091

Aquincumi Füzetek 1. (1995)

1995

1.000,-

ISSN 1219-9419

Aquincumi Füzetek 2. (1996)

1996

1.000,-

ISSN 1219-9419

Aquincumi Füzetek 3. (1997)

1997

1.000,-

ISSN 1219-9419

Aquincumi Füzetek 4. (1998)

1998

1.000,-

ISSN 1219-9419

Aquincumi Füzetek 5. (1999)

1999

1.000,-

ISSN 1219-9419

Aquincumi Füzetek 6. (2000)

2000

1.000,-

ISSN 1219-9419

Aquincumi Füzetek 7. (2001)

2001

1.000,-

ISSN 1219-9419

Aquincumi Füzetek 8.(2002)

2002

1.000,-

ISSN 1219-9419

Aquincumi Füzetek 9. (2003)

2003

1.000,-

ISSN 1219-9419

Aquincumi Füzetek 10. (2004)

2004

2.000,-

ISSN 1219-9419

Aquincumi Füzetek 12. (2006)

2006

2.000,-

ISSN 1219-9419

Aquincumi Füzetek 13. (2007)

2007

2.000,-

ISSN 1219-9419

Aquincumi Füzetek 14. (2008)

2008

2.000,-

ISSN 1219-9419

Aquincumi Füzetek 15. (2009)

2009

2.000,-

ISSN 1219-9419

Aquincumi Füzetek 16. (2010)

2010

2.000,-

ISSN 1219-9419

Aquincumi Füzetek 17. (2011)

2011

2.000,-

ISSN 1219-9419

Aquincumi Füzetek 18. (2012)

2012

2.000,-

ISSN 1219-9419

Aquincumi Füzetek 19. (2013)

2013

2.000,-

ISSN 1219-9419

Aquincumi Füzetek 20. (2013)

2014

2.000,-

ISSN 1219-9419

 

Széchenyi 2020
Széchenyi 2020