1/3

A múzeumi stratégiaalkotás nem egyéni műfaj

Bepillantás a Budapesti Történeti Múzeumban folyó műhelymunkába

Budapest Főváros Képviselő-testülete a Budapesti Történeti Múzeum (BTM) főigazgatójának 2019-es megválasztásakor, egyetértve a szakmai bizottsággal, Népessy Noémi pályázatát támogatta. A főigazgatói pályázat víziója szerint a cél a BTM modern, 21. századi fővárosi múzeummá formálása. A kollégák innovatív szemléletmódjára támaszkodva, és merítve abból a felhalmozott tudásbázisból és gyűjteményi gazdagságból, amellyel a múzeum rendelkezik, megteremthető egy nyitott, sokszínű, együttműködő kulturális intézmény, amely így méltó helyére, az európai fővárosi múzeumok közé kerülhet.

Több hónapos helyzetfelmérés, információgyűjtés és -elemzés után egy, a kulturális szférából érkező szervezetfejlesztő, Csordás Izabella (MúzeumOD) segítségével, többlépcsős kiválasztással összeállt a 12 fős Stratégiai Koordinációs Kabinet. A Kabinetben a Budapesti Történeti Múzeum minden tagintézménye és minden szakterülete helyet kapott. A résztvevők számára az új szerepkör egyben új perspektívát is jelentett: a stratégiaalkotás egy intenzív tanulási folyamattá vált, s nemcsak a nézőpontok gazdagságának és a közös munka eredményességének a tapasztalatát hozta, hanem a múzeumi működés komplexitására is rávilágított.

A 2020 februárja óta együtt dolgozó Kabinet célja a BTM ismertségének jelentős növelése, #afővárosmúzeuma brand kiépítése, egy, a szakmai hitelességen nyugvó, egyben a látogatók számára magas színvonalú szolgáltatást nyújtó múzeum megteremtése. A stratégián dolgozó szakmai közösség feladatául tűzte ki, hogy – a magyarországi múzeumok által kevéssé használt módon, közös gondolkodással – heti rendszerességű, workshop-jellegű találkozókon létrehozza és definiálja a múzeum értékeit, megfogalmazza jövőképét és küldetését, és az elkövetkező hároméves időszakra megalkossa az intézmény stratégiáját.

A Kabinet az időigényes helyzetfeltárást követően kijelölte a jövőbeni célokat. Ezekből következően és a klasszikus stratégiaalkotás lépcsőinek megfelelően a közös gondolkodás esszenciájaként kialakultak a jövőben képviselni kívánt értékek, valamint a szervezet küldetése és a közösen megfogalmazott jövőkép.

ÉRTÉKEK

A BTM NYITOTT szellemiségű intézmény: elérhetőek vagyunk, és aktív részvételre ösztönözzük munkatársainkat, partnereinket, látogatóinkat és a városi civil közösséget.

A BTM sokszínűségében EGYEDI: gyűjteményeink és tagintézményeink páratlan gazdagságát és változatosságát egyedi módon tesszük hozzáférhetővé.

A BTM DINAMIKUS, megújulásra képes: a környezeti változásokra rugalmasan reagálunk, a főváros életében proaktívan részt veszünk.

A BTM INSPIRÁLÓ: a társadalmi jelenségekhez érzékenyen közelítünk, korszerű kérdésfelvetésekkel és módszerekkel kreatív gondolkodásra késztetjük közönségünket.

A BTM szakmailag HITELES: az általunk közvetített ismeretek tudományos kutatásokon és korszerű módszertanon alapulnak.

A BTM büszke TRADÍCIÓIRA: az elődeink által felhalmozott tudással, kulturális értékeinkkel több mint 100 éve formáljuk a fővárosi identitást.

KÜLDETÉS

A BTM a főváros múzeuma.  Küldetése, hogy segítse a múlt és a jelen megértését. Nyitott és inspiráló, közösséget teremt és kritikai gondolkodásra ösztönöz.

VÍZIÓ

2023-ra a szervezetileg és szemléletében megújult BTM a főváros kulturális életének meghatározó intézményévé válik.

Az értékek, a vízió és a jövőkép meghatározása után az intézmény minden szervezeti egységében lezajlott a „munkatársi bevonás”. Ez nem kizárólag frontális kommunikációt jelentett, hanem tényleges interakcióra hívta a kollégákat. Így a BTM munkatársai személyesen járulhattak hozzá a készülő intézményi stratégiához, véleményüket, meglátásaikat a Kabinet beépítette, felhasználta. Ezzel a  hazai múzeumi szcénában teljesen kivételes módon olyan együttműködési háló jött létre az intézményen belül, amely stabil alapja és biztos háttere lehet a múzeum teljes megújulásának. Az elkészült múzeumi stratégia várhatóan ősszel kerül a nyilvánosság elé. A munkafolyamat során az intézmény stratégiájának kidolgozásában résztvevő szakemberek vezetésével az egyes szakterületek részstratégiáinak elkészítése következik.

A BTM stratégiaalkotó kabinetje tehát folytatja tevékenységét, az idő előrehaladtával a saját tudományágukban kiváló szakemberek mindennapi munkájuk mellett egyre inkább múzeumuk stratégáivá is válnak, s a különböző területekről érkező egyénekből álló közösség egységgé, csapattá alakul.

#BudapestiTörténetiMúzeum #afővárosmúzeuma

#BTM #együttMŰKÖDÜNK

Írta: Bartók Linda,  a BTM Marketing és Kommunikációs Csoportjának vezetője

 

BTM_2020 07 21_06

BTM_2020 07 21_16_1

BTM_2020 07 21_32

BTM_2020 07 21_49

 

BTM_2020 07 21_57

BTM_2020 07 21_60

A fotókat készítette: Rátkai Ildikó

IMG_2411

IMG_2414 2

IMG_2415

IMG_2424 2

IMG_2630

A fotókat készítette: Csordás Izabella

Széchenyi 2020
Széchenyi 2020