1/3

7000 éves üzenet

7000 éves üzenet - Az újkőkori világ emlékei Budapest vidékén. Az Aquincumi Múzeum időszaki kiállítása ugyan már bezárt, de a tárlat az interneten is felfedezhető!

Az élelemtermelés kezdete kétségkívül az egyik legjelentősebb sorsfordító esemény volt az emberiség történetében. Az újfajta paraszti gazdálkodás azonban, a letelepedéssel, a termőföldek, legelők folyamatos megteremtésének szükségletével, a természeti környezet lassú átalakulását is megindította.

Az agrárgazdálkodás tudománya a Közel-Kelet irányából — a Kr. e. 10000–6000 közötti időben— több hullámban zajló vándorlással jutott a Kárpát-medencébe. A főváros első állandó lakóit a vonaldíszes kerámia népének élelemtermelő közösségei képviselték, akik Kr. e. 5450/5400 táján telepedtek meg környékünkön. Történetüket az edények díszítőstílusának változása alapján Kr. e. 5000/4950-ig követhetjük.

Az újfajta életformához társuló képzetekhez számos, számunkra titokzatos rítus kapcsolódott, amelyek a természetfeletti hatalmak jóindulatának megnyerésére irányulhattak. Mindezek néma tanúi többek között a ritka különleges ember- és állatformájú agyagszobrocskák és az emberarcokkal átlényegített edények, amelyek az egykori művészet remekei is egyben.

A kiállítás kurátora: Dr. M. Virág Zsuzsanna

Fedezze fel a kiállítást az interneten!

Széchenyi 2020
Széchenyi 2020