1/3

Minden út (Rómába) Aquincumba vezet

Időszaki kiállítás az Aquincumi Múzeumban 2022. december 30-ig.

Minden út Rómába vezet” szoktuk hallani, olvasni manapság is az – egyébként középkori – mondást. És valóban: az ókori Római Birodalom úthálózatának szíve, origója a főváros, Róma volt, a főútvonalak kiindulópontja. Ugyanakkor azonban a provinciák mindegyikét sűrűn behálózták az alacsonyabb, vagy magasabb rendű utak, amelyek az előbb említett főútvonalakból ágaztak le. Az alaposan megépített, jól karbantartott út volt a kulcs a hadsereg mozgatásához, a birodalmi posta gördülékeny működéséhez (azaz a hatékony ügyintézéshez Britanniától Szíriáig), de a kereskedelem akadálytalan menetéhez is, sőt: ez tette lehetővé az ókori turizmust is. A Birodalom belsejét behálózó utak mellett igen nagy jelentőséggel bírtak a birodalom határain futó utak, amelyek az ott kiépített legio- és segédcsapattáborokat, őrtornyokat és határmenti városokat kötötték össze, együttesen alkotva a komplex határvédelmi rendszert, a limes-t. Nem csak a Birodalom határain innen, hanem azon túl is találunk a római katonák és kereskedők által használt utakat, amelyek elsősorban szintén a határvédelemben (pl. összekötötték a Duna túlpartján, a pesti oldalon álló ún. ellenerődöket), vagy a határon túli területekről érkező értékes áruk szállításában játszottak szerepet. Így például az Alföld belseje felé vezető, jellemzően nyugat-keleti irányú utak is rendkívül fontosak voltak, amelyeken rabszolga és élő állat jutott Alsó-Pannoniába, vagy akár a Selyemút, amelyen a névadó selymen túl – többek között – értékes és ritka fűszerek érkeztek a Birodalomba.

A szárazföldi utak mellett természetesen a vízi utak is óriási szerepet játszottak a Római Birodalom működésében. A Földközi tengeren tavasztól késő őszig szállították a kereskedőhajók az egyiptomi gabonát, az észak-afrikai garumot (halszószt), a hispániai és égeikumi olajat bort a tehetős Róma városi és provinciális arisztokrácia asztalára, a folyami útvonalak (Rajna, Duna) pedig elsősorban a limes mentén állomásozó hadsereg ellátásában működtek közre (bor, gabona és használati tárgyak – edények szállítása).

Kiállításunkon ezeken a szárazföldi és vízi utakon kalauzoljuk végig látogatóinkat. Megnézzük hol futottak, milyen módon alakultak ki, mivel és kik utaztak rajtuk és arra is választ kaphatunk, hogy mi maradt ránk az ókori Róma híres útjaiból.

Kurátorok: Láng Orsolya, Lengyelné Kurucz Katalin, Varga Nikoletta, Hajdu Barbara, Zsidi Paula

Széchenyi 2020
Széchenyi 2020