1/3

Campona – Segédcsapat tábora Nagytétényben

Szabadban megtekinthető maradványai a porta principalis sinistra és a porta praetoria vagyis a keleti és déli táborkapu.

Domitianus császár uralkodása alatt építette az első palánkszerkezetű katonai tábort az Aquincumból idehelyezett lovascsapat, az ala I Tungrorum Frontoniana. Ezt a tábort a 2. század első harmadában 178 x 200 m alapterületű kőerőd váltotta fel. Falait két-két torony erősítette, kívülről hármas árok övezte. Feltárták a principiát és még néhány egyéb épület részleteit is. Nagyobb átépítésre csak a 333. évi szarmata pusztítás után került sor, amikor legyező alakú saroktornyokat kapott, s két oldalkapuját patkó alakú tornyokkal elfalazták. A leletek tanúsága szerint a castellumot az 5. században is használták. A tábor körüli vicus militaris a mai Nagytétény település alatt fekszik.
Kiemelkedő lelete egy domborműves Mithras kultusztábla.

Szabadban megtekinthető maradványai a porta principalis sinistra és a porta praetoria vagyis a keleti és déli táborkapu.

Széchenyi 2020
Széchenyi 2020