1/3

HÁZIREND

Budapesti Történeti Múzeum – Aquincumi Múzeum és Régészeti Park

1. A Romkertben található római kori falmaradványokra, a padlófűtés járataiba, csatornákba és kiálló, magas – akár modern – tereptárgyakra fel-, illetve lemászni, felállni, onnan ugrálni balesetveszélyes és tilos! A lezárt területekre bemenni balesetveszélyes és tilos!

2. A Múzeum kiállítótereiben található műtárgyakhoz hozzáérni tilos! A kiállítóterekben ételt és italt fogyasztani tilos.

3. A Múzeum területén történő bárminemű lopás, károkozás vagy egyéb szabálysértés, illetve bűncselekmény elkövetése büntetőjogi felelősségre vonással és a területről való azonnali kizárással jár.

4. A testi épséget veszélyeztető programhelyszíneket és tevékenységeket (pl. hagyományőrző vagy kézműves bemutató) fokozott óvatossággal közelítsék meg és tartsanak biztonságos távolságot.

5. Kulturális örökségünk és a múzeum területén tartózkodók testi épségének megőrzése érdekében kérjük, tartsák be a Múzeum munkatársainak utasításait. A Fegyveres Biztonsági Őrség tagjainak a Házirend pontjait megszegőkkel szemben figyelem felhívási, figyelmeztetési és intézkedési joga és kötelezettsége van.

6. A múzeumi látogatáson és rendezvényen mindenki saját felelősségére vesz részt. Az esetlegesen bekövetkező – különösen szabályszegő, illetve felelőtlen magatartásból adódó – személyi és tárgyi sérülésekért, valamint károkért a Múzeum semmilyen felelősséget nem vállal. Kérjük fokozottan ügyeljenek az Önök társaságában vagy felügyelete alatt érkező 18 év alatti személyek biztonságára.

7. A Múzeum területére belépni csak a kijelölt bejáratokon keresztül lehet. A nem rendeltetésszerű bejáraton keresztüli belépés (vagy a terület elhagyása) balesetveszélyes és szigorúan tilos!

8. A Múzeum kizárólag jegy megváltásával látogatható. Látogatóink a bejáratnál jegyet kapnak és azt kérésre a biztonsági szolgálatnak kötelesek felmutatni ellenőrzés céljából.

9. Kérjük, hogy a látogatás során keletkező hulladékot a számos helyen megtalálható tárolóba helyezzék el. Kérjük, hogy a mosdókat rendeltetésnek megfelelően használják. Nem rendeltetésszerű helyek mosdóként való használata szigorúan tilos!

10. A múzeum területén dohányozni csak a kijelölt hely(ek)en szabad.

11. A múzeum fogalmával össze nem egyeztethető viseletben a Múzeum területére belépni, valamint szintén a múzeumi környezethez nem méltó, kirívó, az általános társadalmi normáknak nem megfelelő magatartást tanúsítani és tevékenységet folytatni tilos. A szabálysértést és/vagy bűncselekményt elkövetőkkel szemben minden esetben eljárás indul.

12. A Múzeum területén biztonsági céllal mozgó kép rögzítése történik a hatályos jogszabályoknak megfelelően. Emellett a rendezvényeken a szervezők megbízásából kép- és hangfelvétel készül dokumentációs és reklám céllal, amelyen bármely személy szerepelhet. A kép- és hangfelvételen megjelenők nem élhetnek követeléssel a szervezőkkel, a felvétel készítőivel, illetve annak jogos felhasználójával szemben.

Széchenyi 2020
Széchenyi 2020