1/3

Pannonia Provincia Program

Pannonia Provincia Program – római út, rögös út!

A 2009-ben a múzeum turisztikai attrakciójának és idegenforgalmi vonzerejének fejlesztésére elnyert pályázat (Aquincumi Múzeum fejlesztése, Pannonia Provincia Program) megvalósítása 2010-ben, a Támogatási Szerződés megkötésével megkezdődött. S egyben megkezdődött a versenyfutás is az idővel, s a küzdelem az előre nem látható, menet közben kialakult, általunk nem befolyásolható körülményekkel.

A projekt előkészítő fázisát követően április 2.-án történt meg az első kapavágás a területen. Miután a helyszín az aquincumi polgárváros déli városfalának környezete, a régészeti feltárások jelentették az első munkafázist. Ennek eredményei a kiviteli tervek készítése folyamán (Köztigon Építész Stúdió Kft., Rajk László vezető építész) hasznosultak, de az előkerült maradványok miatt változtatni kellett az engedélyezési tervhez képest az alapozási technikán, bővíteni kellett a bemutatott emlékek területét. Minden program kritikus eleme, vízválasztója a közbeszerzés. A nyár elején a kivitelezési munkákra kiírt közbeszerzés eredménye (helyesebben eredménytelensége) nyár végére azt igazolta vissza, hogy a korábban megvalósításra szánt, nagyvonalú tervet a pályázat keretén belül nem lehet az elkészült műszaki tartalommal megvalósítani, módosítása szükséges. Méghozzá olyan módosítása, amely valamennyi projektelemet tartalmazza, ugyanakkor a nyertes pályázatban rendelkezésre álló keretösszegből finanszírozható. Így a projekt továbbélését szolgáló tervmódosítás programja inkább közelít a romterület egyszerűbb, római kori elemeihez jobban igazodó jellegéhez, kevesebb új építéssel, több felújítással, funkcióváltással, környezeti rehabilitációs elemmel és a látogatók által bejárható nagyobb területtel. Ugyanakkor a program – a műemléki környezethez alkalmazkodva – igyekezik nem visszafordíthatatlan változásokat előidézni a területen. A módosított tervezési program körvonalazásához a váratlan szerencse is hozzásegítette a múzeumot. Az új kiállítási épület pincéjében használati joggal rendelkező ELMŰ, megkezdte kiköltözését és szándékai szerint – figyelembe véve a projekt érdekeit – 2011. közepéig átadja a területet az intézménynek. Ezzel a gesztussal vált lehetővé az új építések nagy részének kiváltása. A tervmódosításra lehetőséget kapott az eredeti terv készítője, azonban a hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredménytelenül végződött.

A régészeti feltárás és a beruházás előkészítése mellett a projekt más elemeihez kapcsolódva is folyt az ütemezésnek megfelelő munka. Aprólékos és küzdelmes munkával elkészültek a virtuális játékok grafikái és jelenleg zajlik ezek 3D-s változatainak előállítása. Előkészületben van a „Festő ház” római kori berendezési tárgyainak rekonstrukciója.

A szakmai munka mellett számos adminisztrációs feladatot jelentett a projekt, de ezeket leküzdve is – bár számos tapasztalattal gazdagodva –, ott állunk mint egy évvel ezelőtt. Több közbeszerzés, több tervezés, több adminisztráció, s mi – látszólag – toporgunk… az idő pedig halad. De miután ez az utolsó esély, hogy a múzeum turisztikai fejlesztésre kiírt EU-s támogatáshoz  jusson, s a látogatók fogadását, az új kiállítási épület környezetének attraktív, vonzó kialakítását az elnyert támogatásból megvalósíthassa, kitartóan folytatjuk a munkát, s biztosak vagyunk abban, hogy megtaláljuk a módját, hogy a projektet sikerre vigyük.

                                                       

                                        Zsidi Paula

PPP_2012_web

Széchenyi 2020
Széchenyi 2020