1/3

Tibor Budai-Balogh

Archaeologist, Senior Museologist

Kutatási terület: Stone carving and stone statuary in the Roman period

List of publications:

 

2004

Kora római védmű és késő avar kori telep kutatása a canabae északi előterében (Investigations of early Roman defence works and a Late Avar settlement in the northern outskirts of the canabae). Aquincumi füzetek 10 (2004) 4756.

2005

Budapest, III. Filatorigát. In: Kincsek a város alatt: Budapest régészeti örökségének feltárása, 1989 – 2004: Kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban 2005. május 27 – augusztus 20. = Treasures under the city: Survey of the archaeological heritage of Budapest, 1989 – 2004: Temporary exhibition at the Budapest History Museum 27 May – 20 August 2005. / [koncepció és szerkesztés Zsidi Paula]. – Budapest : Budapesti Történeti Múzeum, 2005, 61.

Budapest, III. Szentendrei út – Ladik utca. In: Kincsek a város alatt: Budapest régészeti örökségének feltárása, 1989 – 2004: Kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban 2005. május 27 – augusztus 20. = Treasures under the city: Survey of the archaeological heritage of Budapest, 1989–2004: Temporary exhibition at the Budapest History Museum 27 May–20 August 2005. / [koncepció és szerkesztés Zsidi Paula]. – Budapest : Budapesti Történeti Múzeum, 2005, 109.

A Ladik utcai temető újabb részletének feltárása (The excavation of another fragment of the Ladik Street cemetery). Aquincumi füzetek 11 (2005) 5367.

A római kori beépítettség kutatása az aquincumi canabae északi előterében (Investigation of settlement density in the northern foreground of the Aquincum canabae in the Roman period). Aquincumi füzetek 11 (2005) 3952.

2006

A kissingi Pusztatemplom környékén végzett megelőző feltárásról (Excavation preceding development work in the region of Pusztatemplom at Kissing). Aquincumi füzetek 12 (2006) 79–86.

2007

Beszámoló a Ladik utcai temető újabb sírcsoportjainak feltárásáról (Report on the excavation of new groups of graves in the Ladik street cemetery). Aquincumi füzetek 13 (2007) 88–101.

Őskori telep és római kori árokrendszer nyomai Törökkőn (Traces of a prehistoric settlement and a roman period ditch system at Törökkő) / Budai Balogh Tibor, Horváth Zoltán. Aquincumi füzetek 13 (2007) 129–136.

Budapest, III. ker., Vörösvári út 103–105., Hrsz.: 16916/2 / Kirchhof Anita, Budai Balogh Tibor. Aquincumi füzetek (13) 259–261.

2008

Beszámoló a katonaváros nyugati temetőjében végzett kutatásról (Report on the investigations conducted in the western cemetary of the Military Town). Aquincumi füzetek 14 (2008) 40–56.

Kutatások az aquincumi katonaváros északnyugati zónájában (Investigations in the northest zone of the Aquincum Military Town). Aquincumi füzetek 14 (2008) 57–63.

2009

Pannonische Grubenhäuser. Abriss der römerzeitlichen Geschichte der eingetieften Wohnhäuser. In: Ex officina : studia in honorem Dénes Gabler / szerk. Bíró Szilvia. –  Győr : Mursella Régészeti Egyes., 2009. 77110.

A washed out page in history – a case study: 103105 Pilisvári Road, Budapest. In: Vindobona-Aquincum: Probleme und Lösungen in der Stadtarchäologie: problémák és megoldások a városi régészetben: [Budapest, 20-22 November 2008] / [red. Paula Zsidi, Orsolya Láng, Annamária Szu]. – Budapest : BTM, 2009, 5355.

Késő római sírcsoport az aquincumi katonaváros nyugati temetőjében. Ókor 8/3–4 (2009) 93–100.

Viselet, felszerelés és fegyverzet a hódító római hadseregben. In: Aquincumi látványraktár: [a BTM Aquincumi Múzeuma állandó kiállításának katalógusa] / [szerk. Zsidi Paula]. – Budapest : BTM, 2009, 5254.

Viseleti tárgyak késő római sírokból. In: Aquincumi látványraktár: [a BTM Aquincumi Múzeuma állandó kiállításának katalógusa] / [szerk. Zsidi Paula]. – Budapest : BTM, 2009, 81.

2010

Hadvezérek fegyverben : Páncélos szobrok az Aquincumi Múzeum gyűjteményében. Ókor 9/1 (2010) 5565.

2011

Valentinianus-kori burgus a Római parton (A Valentinian Period burgus on Római Part). Aquincumi füzetek 17 (2011) 5264.

Késő római sírok a „Hercules villa” északi előterében (Late Roman graves in the northern foreground of the „Hercules villa”). Aquincumi füzetek 17 (2011) 6573.

Az utolsó kísérlet. I. Valentinianus és a birodalom határvédelme. Ókor 10 (2011/1) 8597.

ROMA. Egy késő római téglagraffito értelmezési lehetőségei. Ókor 10 (2011/2) 6469.

Iam pridem Syrus in Danuvium defluxit Orontes? Az Aquincum polgárvárosi szír városnegyed körüli tényekről és tévhitekről. Ókor 10/3 (2011) 7382.

A hatalom művészete. Páncélos szobrok az Aquincumi Múzeum gyűjteményében (Die Kunst der Macht. Panzerstatuen in der Sammlung des Museums von Aquincum). Budapest Régiségei 44 (2011) 138164.

2013

Imperium sine fine. Az expanziós ideológia császárkori perspektívái. Ókor 12/1 (2013) 6777.

2014

ROMA. Egy késő római graffito Aquincum katonaváros nyugati temetőjéből. In: Balázs P. (szerk.), Fiatal Római Koros Kutatók III. konferenciakötete. Szombathely, Savaria Múzeum, 2014, 7986.

2015

Topográfiai kutatások az aquincumi településkomplexum vonzáskörzetében. (Topographic research in the catchment area of the settlement complex of Aquincum). Aquincumi füzetek 21 (2015) 73107.

 

Ásatási jelentések:

Budapest, III. Filatori-gát / Budai Balogh Tibor. – In: Régészeti kutatások Magyarországon   2004 (2005) = Archaeological investigations in Hungary 2004 (2005). – pp. 186 – 187.

Budapest, III. Filatori-gát, Mozaik utcai felüljáró alatti terület / Budai Balogh Tibor. – In:   Régészeti kutatások Magyarországon 2004 (2005) = Archaeological investigations in           Hungary 2004 (2005). – p. 187.

Budapest, III. Filatori-gát, Szentendrei út / – – -, Zsidi Paula. – In: Régészeti kutatások   Magyarországon 2004 (2005) = Archaeological investigations in Hungary 2004 (2005). – p. 188.

Budapest, III. Filatori-gát, Szentendrei út 105-109. / Budai Balogh Tibor. – In: Régészeti   kutatások Magyarországon 2004 (2005) = Archaeological investigations in Hungary 2004 (2005). – p. 187.

Budapest, III. Reményi Ede utca 2. / Budai Balogh Tibor. – In: Régészeti kutatások   Magyarországon 2004 (2005) = Archaeological investigations in Hungary 2004 (2005). – p. 192.

Budapest, III. Békásmegyer, Névtelen utca (Hrsz.: 63644/1) / Budai Balogh Tibor. – In:   Régészeti kutatások Magyarországon 2005 = Archaeological investigations in   Hungary 2005. – p. 200.

Budapest, III. Szentendrei út felújítása / Budai Balogh Tibor. – In: Régészeti kutatások   Magyarországon 2005 = Archaeological investigations in Hungary 2005, 204-205.

Budapest, III. Herkules utca (KÖH 76441). Régészeti kutatások Magyarországon 2010 (2012) 194-195.

Budapest, III. Nánási út 3. (KÖH 76489). Régészeti kutatások Magyarországon 2010 (2012) 195-196.

 

Széchenyi 2020
Széchenyi 2020