Hírlevél feliratkozás


Leiratkozom
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező.
1/2

Farkas Márton Tóth

Deputy Head of Department, Archaeologist, Museologist

Kutatási terület: Early and Middle Iron Age

Farkas Márton Tóth’s page on Academia.edu

List of publications:

As sole author:

 • Késő bronzkori bronzdepó Nyékládháza-Gólem-tó lelőhelyről (Spätbronzezeitliches Bronzedepot aus Nyékládháza-Gólem-tó). Ősrégészeti Levelek XI (2009) 62-71.
 • Korai szkítakori sírok Dédestapolcsány-Verebce-tető lelőhelyen (Early Scythian Age Graves at the Site of Dédestapolcsány-Verebce-tető). Miskolci Herman Ottó Múzeum Évkönyve LI. (2012) 63-91.
 • Budapest, XVI. ker. Nógrádverőce út 57., Hrsz.: 104074/6. Aquincumi Füzetek 20. (2014) 130-132.
 • Зооморфный псалий скифского времени из рога косули с поселения в Среднем Потисье в Венгрии (A Scythian Age Zoomorphic Antler Cheekpiece from a Settlement in the Middle Tisza Region, Hungary) Stratum plus Journal No.3. 2015, 297-305.
 • I. ker. Bérc u. 6/b (Hrsz.: 5319/9). Aquincumi Füzetek 21 (2015) 128-130.
 • Budapest XVI. ker., Nógrádverőce út 51. (Hrsz.: 104074/3). Aquincumi Füzetek 21 (2015) 138-139.
 • A Cemetery of the Early Scythian Age in Dédestapolcsány – Verebce-tető. The research of a new site complex in Northern Hungary and its cultural connections. In: E. Miroššayová – C. Pare – S. Stegmann-Rajtár (Hrsg.): Das nördliche Karpatenbecken in der Hallstattzeit. Archaeolingua 38. Budapest, 2017, 421-431.
 • Korai szkíta kori állatfejes szíjelosztó Nagyszénás határából. In: Bíró Gy. – Katona-Kiss A. – Rózsa Z. (Szerk.): Fémek a földből I. Mozaikok Orosháza múltjából 19. Orosháza, 2018, 24-27.
 • Szkítakori nyílhegyek a Budapesti Történeti Múzeum gyűjteményében (Skythenzeitliche Pfeilspitzen in der Sammlung des Historischen Museums von Budapest). Korom A. (Főszerk.): Relationes rerum. Régészeti tanulmányok Nagy Margit tiszteletére. Budapest, 2018, 99-113.
 • New sites from the Scythian Period on the right bank of the Danube. Data to the Connections of the Vekerzug and Hallstatt Cultures from the Territory of Budapest (Nové lokality zo skýtskeho obdobia na pravom brehu Dunaja. Fakty o vzťahoch medzi vekerzugskou a halštatskou kultúrou na území Budapešti). Študijné zvesti. Vol. 2019, no. Suppl 1 (2019), 475-491.
 • Tóth F. M.: A kora és középső vaskor emlékei a III. kerületben (Kr. e. 800 – Kr. e. 400). In: Népessy N. (Főszerk.): Óbuda története. Budapest, 2020, 46-48.

 

As co-author:

 • Horváth M. A. – Sánta B. – Tóth F. M.: Beszámoló a csepeli COL4 LOT2 csatornafejlesztéshez kapcsolódó régészeti munkálatokról (Report on the archaeological work connected to the COL4 LOT2 sewer development project in Csepel).: Hr. Sz. 70009. Aquincumi Füzetek 19. (2013), 117-138.
 • Czajlik Z. – Reményi L. – Tóth F. M.: Új topográfiai eredmények a dédestapolcsányi Verebce-tető kutatásában II. (New Topographical Results from the Research of Verebce-tető at Dédestapolcsány II.) Magyar Régészet – Hungarian Archaeology E-Jorunal 2014 Ősz/Autumn
 • Szilas G. – Tóth F. M. – Biller A.: Újabb régészeti kutatások a lágymányosi dombsoron (Budapest, XI. ker. Sopron út 60., Hrsz.: 3852/3.) (Recent archaeological research in the Lágymányos Hills). Aquincumi Füzetek 20. (2014) 103-116.
 • Benda J. – Anderkó K. – Tóth F. M.: Régészeti kutatások a budai Várhegy előterében (Budapest, I. ker. Fő utca 2., Hrsz.: 14337.) (Archaeological research in the foreground of the Buda Castle Hill). Aquincumi Füzetek 20. (2014) 50-60.
 • Havas Z. – Papp A. – Tóth F. M.: Feltárások a Harsánylejtőn 2013-ban (Excavations on Harsánylejtő in 2013). Aquincumi Füzetek 20. (2014) 38-49.
 • Korom A. – Kovács E. – Tóth F. M.: Régészeti szakfelügyeleti és feltárási munkák a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projekt keretében (BKISZ II. tender/3. részterület) a X., XVI., XVII. kerületben. Aquincumi Füzetek 21 (2015) 143-146.
 • Beszédes J. – Kraus D. – Tóth F. M. – M. Virág Zs.: Budapest XXII. ker., Nagytétényi út 49. (hrsz.: 232010). Aquincumi Füzetek 22 (2016) 150-151.
 • Korom A. – Tóth F. M.: Újabb régészeti kutatások a Szilas-patak mentén (Budapest XVI. ker., Nógrádverőce út). Aquincumi Füzetek 22 (2016) 151-154.
 • Szilas G. – Tóth F. M.: A Kopaszi-gáttól Albertfalváig: a Lágymányosi- és Kelenföldi-öblözet őskori településtörténete az ősvízrajzi adottságok tükrében (From the Kopaszi embankment to Albertfalva: Prehistoric settlement patterns in the Lágymányos and Kelenföld embayments). In: Zsidi P. (Szerk.): Kincsek a város alatt – Újdonságok a múltból 2017.04.12. – 2017.09.17. Időszaki kiállítás a BTM Vármúzeumban. Tanulmánykötet és katalógus. Budapest, 2017, 219-223.
 • Korom A. – Tóth Farkas Márton – Kovács Eszter: XVI. kerületi puzzle: újabb régészeti topográfiai eredmények a Szilas-patak mentén (A jigsaw puzzle in district XVI: New results of archaeological topography research along the Szilas Stream). In: Zsidi P. (Szerk.): Kincsek a város alatt – Újdonságok a múltból 2017.04.12. – 2017.09.17. Időszaki kiállítás a BTM Vármúzeumban. Tanulmánykötet és katalógus. Budapest, 2017, 333-340.
 • Szilas G. – Tóth F. M.: Újraolvasott fejezet Budapest múltjából. Csepel-Szabadkikötő őskori leleteinek újrafeldolgozása és a városi régészeti topográfia lehetőségei. (A re-visited chapter of Budapest’s past. The re-assessment of the prehistoric finds from Csepel-Szabadkikötő and the perspectives in urban archaeological topography.) In: Benkő E. – Bondár M. – Kolláth Á. (Szerk.): Magyarrország régészeti topográfiája – Múlt, jelen, jövő. Archaeolingua Budapest, 2017, 487-511.
 • Tóth F. M. – Nagy A.: Új őskori és római kori emlékek feltárása a Clark Ádám téren (Budapest I. ker., Fő utca 2., hrsz.: 14337) (Excavation of new Prehistoric and Roman Period remains on Clark Ádám Square). Aquincumi Füzetek 23 (2017), 97-108.
 • Tóth F. M. – Kraus D. – Szilas G.: Új eredmények Budapest III. kerületének ősrégészeti kutatásában (New Results from Prehistoric Archaeological Research in the 3rd District of Budapest). Magyar Régészet – Hungarian Archaeology Online Magazin 2018 Tél/Winter http://files.archaeolingua.hu/2018T/Upload/Toth_H184.pdf
 • Tóth F. M. – Páll D. G. – Sipos Gy. – Szilas G. – Viczián I. – M. Virág Zs.: Környezeti változások a Duna egykori mellékága mentén. Interdiszciplináris kutatás Budapest III. kerület, Mocsárosdűlőn. MΩMOΣ – Őskoros Kutatók XI. Összejövetele – Környezet és ember. Absztrakt kötet. (Szerk.: Tóth F. M.) BTM Budapest, 2019, 32.
 • Viczián I. – Tóth F. M. – Szabó M.: Őskori környezeti hatások és változások egy többkorszakú Duna-parti lelőhelyen (Budapest, I. kerület, Fő u. 2.). MΩMOΣ – Őskoros Kutatók XI. Összejövetele – Környezet és ember. Absztrakt kötet. (Szerk.: Tóth F. M.) BTM Budapest, 2019, 34.
 • Hajdu B. – Tóth F. M.: Híd a múlt felett: őskori településnyomok, római kori temető és korszakokat összekötő építmény az óbudai Duna-partról. Beszámoló a Graphisoft Park bővítéséhez kapcsolódó régészeti feltárások friss eredményeiről (A bridge over the past: prehistoric settlement traces, a Roman cemetery, and a structure connecting the periods by the Danube in Óbuda. New results of the archaeological excavation connected with the Graphisoft Park extension project). Magyar Régészet/Hungarian Archaeology online magazin 2020 Tél/Winter http://files.archaeolingua.hu/2020T/Upload/Hajdu_H20T.pdf
 • Lamm F. – Tóth F. M.: Újabb késő bronzkori és kelta településnyomok Budapest III. kerület, Csúcshegy-Harsánylejtőről. (Recently discovered Late Bronze Age and Celtic Settlement traces at Csúcshegy-Harsánylejtő, Budapest.). Aquincumi Füzetek 24 (2020), 96-102.
 • Tóth F. M. – Szilas G.: A táj és az ember – Óbuda geomorfológiai viszonyai és őskori régészeti topográfiája. In: Népessy N. (Főszerk.): Óbuda története. Budapest, 2020, 21-22.
 • Tóth F. M. – Szolnoki T.: Budapest XIII. ker., Váci út 160-168. (Hrsz: 25930). Aquincumi Füzetek 24 (2020), 294-298.