1/3

Dr. Péter Vámos PhD

Deputy Head of Department, Archaeologist, Senior Museologist

Kutatási terület: Roman pottery

List of publications:

 

2002

Fazekasműhely az aquincumi canabae déli részén. (Töpferwerkstatt im südlichen Teil der Canabae von Aquincum). Archaeologiai Értesítő 127 (2002) 5–87.

Ludi Savarienses. Savaria Történelmi Karnevál (2002. augusztus 22-25.). Ókor 1 (2002/1) 55–56.

2003

Medicina Pannonica kiállítás Sopronban (2003. február 23 – március 22.). Ókor 2 (2003/2–3) 74–75.

Savaria Legio (Interjú Sosztarits Ottóval). Ókor 2003/4, 62–65.

– –  – Mészáros B.: A Magyar Nemzeti Múzeum új régészeti állandó kiállítása. Ókor 2 (2003/1) 54–57.

2004

– – – Mészáros B. – Tamás Á.: Beszélgetés Alföldy Géza professzorral. Ókor 3 (2004/2) 75–81.

– – – Böröczki T. – Mészáros B.: Beszélgetés Karsai Györggyel és Kárpáti Andrással a pécsi klasszika-filológia hagyományairól, jelenéről és esélyeiről. Ókor 3 (2004/4) 63–67.

2005

– –  – Beszédes József: Budapest, XI . ker., Vegyész utca 17-25. (Hrsz.: 43590/3). Aquincumi Füzetek 11 (2005) 230–231.

— – Bechtold E.: Beszélgetés Török László professzorral a kopt művészetről. Ókor 4 (2005/1–2) 3–9.

2006

Feltárás az aquincumi katonaváros nyugati temetőjében (Excavation in the western cemetery of the Aquincum Military Town). Aquincumi Füzetek 12 (2006) 15–23.

Budapest, III . ker., Montevideo utca , Hrsz.: 14868/12. Aquincumi Füzetek 12 (2006) 223.

2007

Feltárás az aquincumi canabae északkeleti régiójában (Excavations in the northeastern region of the Aquincum canabae). Aquincumi Füzetek 13 (2007) 78-87.

Budapest, III . ker., Bécsi út 66., Hrsz.: 14379/1. Aquincumi Füzetek 13 (2007) 262–263.

Budapest, III . ker., Ipartelep utca 64., Hrsz: 64054/29. Aquincumi Füzetek 14 (2008) 175–176.

– – – Hárshegyi Piroska: Új eredmények egy régi anyag kapcsán. Módszertani és csapattörténeti megjegyzések az aquincumi Selmeci utcai fazekasműhely leletanyagának vizsgálata során. In: Bíró Szilvia. (szerk.): Fiatal Római Koros Kutatók I. Konferenciakötete, Xántus János Múzeum, Győr, 2006. március 8–10. Győr 2007, 157–172.

2008

Genius representation from the northern region of the Aquincum Military Town. In: Szabó Ádám – Vargyas Péter (szerk.): Cultus Deorum Studia Religionum ad Historiam. Vol. II: De Rebus Aetatis Graecorum et Romanorum. Pécs 2008, 251–258.

2009

Budapest III, Miklós Square: An Ordinary Urban Excavation. In: Zsidi Paula – Láng Orsolya – Szu Annamária (Red.): Vindobona-Aquincum: Probleme und Lösungen in der Stadarchäologie (Vindobona–Aquincum: Problémák és megoldások a városi régészetben). Budapest, 20th-22nd November 2008. Budapest 2009, 57–61.

The Types of Pottery Kilns in Aquincum. RCRF Acta 41 (2009) 67–73.

A katonai és polgári települések fazekasműhelyei. In: Zsidi P. et al. (szerk): Aquincumi Látványraktár (Visual Store at Aquincum), Budapest 2009, 57–58.

Import terra sigillata díszedények. In: Zsidi P. et al. (szerk): Aquincumi Látványraktár (Visual Store at Aquincum), Budapest 2009, 63.

– – –  Gabler Dénes –  Hárshegyi Piroska –  Lassányi Gábor: Eastern Mediterranean import and its influence on local pottery in Aquincum. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hung. 60 (2009) 51–72.

2010

Schlangengefäße in Aquincum (Kígyós edények Aquincumban). In: Bíró Szilvia (szerk.): Ex officina… Studia in honorem Dénes Gabler (Győr 2009 [2010]) 537–560

– – – Lassányi G.: Észak-afrikai korsók Aquincumban, Ókor 9 (2010/4) 61–65.

2011

– – – Lassányi Gábor: Two North African Red slip Jugs from Aquincum. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hung. 62 (2011) 147–161.

2012

Some remarks on military pottery in Aquincum. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hung. 63 (2012) 395–406.

A hely szelleme. Genius-relief mint építési áldozat? (The spirit of place.Genius representation as a form of building sacrifice ?).  In: Bíró Szilvia- Vámos Péter (szerk.): Fiatal Római Koros Kutatók II. Konferenciakötete. Győr 2012, 361–373.

2014

Majdnem terra sigillata. Adatok az aquincumi canabae katonai fazekasműhelyének legkorábbi periódusához (Fast Terra Sigillata – Angaben über die frühesten Periode die militärische Töpferei in den Canabae von Aquincum). In: Balázs Péter (szerk): Fiatal Római Koros Kutatók III. Konferenciakötete. Szombathely 2014, 143–160.

– – – Láng Orsolya – Nagy Alexandra: The Aquincum Macellum. Researches in the area of the macellum in the Aquincum Civil Town (1882-1965). Aquincum Nostrum I.3. Budapest 2014.

Széchenyi 2020
Széchenyi 2020