1/6

Az Aquincumi Múzeum és Régészeti Park ,,Kutyabarát hely”. A szabadtéri és a zárt térben lévő kiállító terekben a látogatók a Kutyabarát házirend betartásával vihetnek be kutyát. A házirend az alábbiakban  olvasható.

KUTYABARÁT HÁZIREND

1. A múzeum látogatók fogadására nyitva álló tereit
• fogyatékossággal élő személyt segítő kutyával (méretétől függetlenül)
• kis- és közepes méretű kutyával (ide nem értve az ún. veszélyes ebeket) lehet látogatni.
Kicsinek minősülnek: 35 cm-nél kisebb marmagasság és/vagy 12 kg-nál kisebb kutyák.
Közepesnek minősülnek: 40-55 cm marmagasság és/vagy 12-34 kg-nál kisebb kutyák.

2. Egy látogató maximum 3 kutyával léphet be a múzeumba. A látogató több kutya vezetése esetén köteles biztosítani, hogy a kutyák a látogatókat, másik kutyákat és egymást se zavarják.

3. Kutya csak pórázzal felvezetve vagy hordozóban hozható be a múzeumba, veszélyes ebnek minősülő kutya semmilyen körülmények között nem hozható be a múzeumba, még a harapás lehetőségét megakadályozó szájkosárral sem.

4. A balesetek megelőzése érdekében a látogató köteles kutyáját láb mellett, rövid pórázon vezetni. Kérjük, ezt flexi póráz használata esetén is tartsák szem előtt.

5. Csak olyan látogató hozhat kutyát a múzeumba, aki a kutya irányítására, kezelésére és féken tartására maradéktalanul képes és alkalmas.

6. A múzeumba csak egészséges, jól szocializált, megfelelő idegrendszerű, tiszta, szobatiszta kutya hozható be, oly módon, hogy az más testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse, félelmet ne keltsen és látogatók nyugalmát ne zavarja.

7. Kizárólag 3 hónapnál nem régebben féregtelenített, korának megfelelő oltásokkal rendelkező, chip azonosítóval ellátott kutya tartózkodhat a múzeumban. Kérésre a fentiek meglétét a kutya vezetőjének igazolnia kell.

8. A kutyát vezető látogató köteles gondoskodni arról, hogy a kutya hangoskodással, vagy egyéb módon a többi látogató nyugalmát ne zavarja.

9. A kutyát vezető látogató felelős a kutya minden cselekedetéért, a kutya által okozott minden kárért és következményért (így a büntetőjogi, polgári jogi és szabálysértési vonatkozásokért és különösen mindennemű kártérítés és kártalanítás teljesítéséért).

10. A kutyaürülék feltakarítása és a kijelölt helyen történő elhelyezése a kutyát vezető látogató kötelessége.

11. Amennyiben a látogató a fenti feltételeknek meg nem felelő kutyát kíván behozni a múzeumba, vagy a fentieknek nem megfelelő állapotú vagy nem megfelelő módon viselkedő kutyával tartózkodik a múzeumban, a múzeum bármely munkatársa felkérheti a kutyát behozó látogatót a kutya kivitelére, amely felkérésnek a kutyát behozó látogató köteles haladéktalanul eleget tenni. Amennyiben a kutyát vezető látogató a felkérésének nem tesz eleget, úgy a kutya és a kutyát vezető látogató a múzeum területéről kivezethető.